فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Fictional

ˈfɪkʃnəl ˈfɪkʃnəl
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more fictional
 • صفت عالی:

  most fictional

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adjective C2
  خیالی، ساختگی، افسانه‌ای، تخیلی، غیرواقعی
  • - A fictional book
  • - یک کتاب تخیلی
  • - The movie was based on a fictional story that captivated audiences worldwide.
  • - فیلم براساس داستانی غیرواقعی ساخته شده بود که مخاطبان را در سراسر جهان مجذوب خود کرد.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد fictional

 1. adjective Consisting or suggestive of fiction
  Synonyms: fictitious, fantastical, fictive, fanciful, fantastic, fabricated, invented, made-up, fancied
  Antonyms: nonfictional

لغات هم‌خانواده fictional

ارجاع به لغت fictional

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «fictional» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/fictional

لغات نزدیک fictional

پیشنهاد بهبود معانی