فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Field Of Honor

American: ˈfiːldəvˈɑːnər British: fiːldəvˈɒnə
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • noun phrase
    صحنه دوئل
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد field of honor

  1. noun battlefield
    Synonyms: battleground, battle site, combat area, field of battle

ارجاع به لغت field of honor

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «field of honor» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/field of honor

لغات نزدیک field of honor

پیشنهاد بهبود معانی