فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Fire Opal

American: ˈfaɪərˈoʊpl̩ British: ˈfaɪərˈəʊpl̩
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • noun phrase
    ( girasol =) گل آفتاب‌گردان، عین‌الشمس
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت fire opal

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «fire opal» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/fire opal

لغات نزدیک fire opal

پیشنهاد بهبود معانی