به علت به‌روزرسانی سرورها، ممکن است برخی از بخش‌های وب‌سایت و نرم‌افزارهای فست دیکشنری در دسترس نباشند.
فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Flying Colors

American: ˈflaɪɪŋˈkələrz British: ˈflaɪɪŋˈkʌlərz
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله

  • plural preposition C1
    توفیق کامل، موفقیت قطعی
    • - He passed the examination with flying colors.
    • - او با سربلندی در امتحان موفق شد.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد flying colors

  1. noun thoroughly successful
    Synonyms: flourish of trumpet, overwhelming victory, triumph

Idioms

ارجاع به لغت flying colors

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «flying colors» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/flying colors

لغات نزدیک flying colors

پیشنهاد بهبود معانی