فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Flyleaf

ˈflaɪliːf ˈflaɪliːf
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • noun
    صفحه سفید اول و آخر کتاب
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد flyleaf

  1. noun
    Synonyms: title page, endpaper, blank page, end sheet, frontispiece

ارجاع به لغت flyleaf

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «flyleaf» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/flyleaf

لغات نزدیک flyleaf

پیشنهاد بهبود معانی