فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Focalize

آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • adverb
    در کانون متمرکز کردن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد focalize

  1. verb To direct toward a common center
    Synonyms: focus, center, channel, focalise, concentrate, converge, sharpen
  2. verb Bring into focus or alignment; to converge or cause to converge; of ideas or emotions
    Synonyms: focalise, concenter, localize, concentre, localise, focus

ارجاع به لغت focalize

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «focalize» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/focalize

لغات نزدیک focalize

پیشنهاد بهبود معانی