فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Gainst Or 'gainst

American: ˈɡenstɔːrˈɡenst British: ˈɡenstɔːˈɡenst
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • preposition
    (در اشعار قدیم - مخفف against) در مقابل، در برابر
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت gainst or 'gainst

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «gainst or 'gainst» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/gainst or 'gainst

لغات نزدیک gainst or 'gainst

پیشنهاد بهبود معانی