فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Game Fish

American: ˈɡeɪmˈfɪʃ British: ɡeɪmfɪʃ
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • noun phrase
    ماهی مجاز برای صیادی
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت game fish

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «game fish» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/game fish

لغات نزدیک game fish

پیشنهاد بهبود معانی