با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Jactitation

dʒæktɪˈteɪʃən ˌdʒæktɪˈteɪʃən
آخرین به‌روزرسانی:
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد jactitation

  1. noun Speaking of yourself in superlatives
    Synonyms: boast, boasting, self-praise
  2. noun (pathology) extremely restless tossing and twitching usually by a person with a severe illness
    Synonyms: jactation

ارجاع به لغت jactitation

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «jactitation» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/jactitation

لغات نزدیک jactitation

پیشنهاد بهبود معانی