با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Kaleidoscopic

kəˌlaɪdəˈskɑːpɪk kəˌlaɪdəˈskɒpɪk
آخرین به‌روزرسانی:
  • adjective
    وابسته به لوله شکل‌نما، جوراجور، رنگارنگ
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد kaleidoscopic

  1. adjective multicolored
    Synonyms: many-colored, motley, multicolor, particolored, polychromatic, prismatic, psychedelic, rainbow, varicolored, variegated
    Antonyms: monochrome

ارجاع به لغت kaleidoscopic

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «kaleidoscopic» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/kaleidoscopic

لغات نزدیک kaleidoscopic

پیشنهاد و بهبود معانی