فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Pac

American: ˌpiː eɪ ˈsiː / / pæk British: ˌpiː eɪ ˈsiː / / pæk
آخرین به‌روزرسانی:

معنی‌ها

  • noun
    پوتین زمستانی
  • مخفف: کمیتهی کنشوری سیاسی
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد pac

  1. noun Committee formed by a special-interest group to raise money for their favorite political candidates
    Synonyms: political action committee

ارجاع به لغت pac

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «pac» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/pac

لغات نزدیک pac

پیشنهاد بهبود معانی