فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Tail Covert

American: ˈteɪlˈkovərt British: teɪlˈkʌvət
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • (دم پرنده) پرهای نرم
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت tail covert

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «tail covert» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/tail covert

لغات نزدیک tail covert

پیشنهاد بهبود معانی