فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Throw Down

American: ˈθroʊˈdaʊn British: θrəʊdaʊn
آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • phrasal verb
    سبب افتادن شدن، طرد کردن، رد کردن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

ارجاع به لغت throw down

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «throw down» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/throw down

پیشنهاد بهبود معانی