فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Unpack

ʌnˈpæk ʌnˈpæk
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  unpacked
 • شکل سوم:

  unpacked
 • سوم شخص مفرد:

  unpacks
 • وجه وصفی حال:

  unpacking

معنی و نمونه‌جمله

 • verb - transitive adverb B1
  باز کردن (چمدان یا بسته)، بسته‌بندی را گشودن، جعبه گشایی
  • - Unpacking a suitcase is easier than packing it.
  • - قرار دادن چیزها در چمدان آسان‌تر از خالی کردن آن است.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد unpack

 1. verb To cause to become empty
  Synonyms: unlade, uncrate, unwrap
 2. verb Remove from its packing
  Synonyms: take out
  Antonyms: pack

ارجاع به لغت unpack

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «unpack» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/unpack

لغات نزدیک unpack

پیشنهاد بهبود معانی