با کف صابون پوشاندن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • lather
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک با کف صابون پوشاندن

پیشنهاد و بهبود معانی