صدای خشن و گوشخراش به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • rasp
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صدای خشن و گوشخراش

پیشنهاد و بهبود معانی