صدای ریزش به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • spatter
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صدای ریزش

پیشنهاد و بهبود معانی