صدای مچ مچ کردن برای راندن چهار پایان به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • chirrup
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صدای مچ مچ کردن برای راندن چهار پایان

پیشنهاد و بهبود معانی