صدای پر طنین ایجاد کردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • سازهای زهی
  • plunk
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صدای پر طنین ایجاد کردن

پیشنهاد و بهبود معانی