صرف و نحو به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • grammar, inflexions and syntax
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صرف و نحو

پیشنهاد و بهبود معانی