صفحه بری نشده به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • uncut
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صفحه بری نشده

پیشنهاد و بهبود معانی