صندوق عقب اتومبیل به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • محفظه‌ای در بخش عقب خودرو
 • فونتیک فارسی

  sandoogh(e) aghab
 • اسم
  car boot, car trunk
  • - با پنهان شدن در صندوق عقب اتومبیل از مرز گذشت.

  • - He crossed the border by stowing away in the trunk of a car.
  • - صندوق عقب اتومبیل را بستم.

  • - I closed the car trunk.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صندوق عقب اتومبیل

پیشنهاد و بهبود معانی