غائبی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • mark of absence, absent student/soldier /etc.

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)