غرقه به خون به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • weltering in one's blood

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)