مخارج به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • خرج‌ها
 • فونتیک فارسی

  makhaarej
 • اسم جمع
  expenses, costs, expenditures, outgoings, dues
  • - مخارج اضافی

  • - additional costs
  • - او حساب همه‌ی مخارج را دارد.

  • - He keeps count of all expenditures.
 • مخرج‌ها
 • فونتیک فارسی

  makhaarej
 • اسم جمع
  vents, outlets
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد مخارج

پیشنهاد و بهبود معانی