مرعوب و منزجر کردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • عامیانه horrify
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک مرعوب و منزجر کردن

پیشنهاد و بهبود معانی