مرگ بافت گیاهی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • گیاه‌شناسی necrosis
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک مرگ بافت گیاهی

پیشنهاد و بهبود معانی