مقیم برون مرز به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • آدم
  • expatriate
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک مقیم برون مرز

پیشنهاد و بهبود معانی