ممتاز به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • عالی، برگزیده
 • فونتیک فارسی

  momtaaz
 • صفت
  distinguished, excellent, superior, imperial, first-class, sterling, pre-eminent, outstanding, cordon bleu, premium, preeminent, superfine, thoroughbred, exquisite, prime, high-quality, eminent, classy, grand
  • - جایگاه ممتاز فردوسی در میان شعرای ایران

  • - Ferdowsi's preeminent position among Iranian poets
  • - او در همه‌چیز ممتاز است.

  • - He is first-class in every thing.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد ممتاز

پیشنهاد و بهبود معانی