مناسک به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • آیین‌های عبادی
 • فونتیک فارسی

  manaasek
 • اسم جمع
  ceremonies, formalities, rituals, rites
  • - مناسک حج

  • - Hajj rituals
  • - مناسک گذر

  • - rites of passage
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد مناسک

لغات نزدیک مناسک

پیشنهاد و بهبود معانی