مواجه شدن با عدم موفقیت کامل به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • عامیانه bomb
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک مواجه شدن با عدم موفقیت کامل

پیشنهاد و بهبود معانی