میخانه مخفی در دوران ممنوعیت مسکرات به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • عامیانه speak-easy
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک میخانه مخفی در دوران ممنوعیت مسکرات

پیشنهاد و بهبود معانی