میزان پیمایش مسافت نسبت به زمان به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • فیزیک velocity
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک میزان پیمایش مسافت نسبت به زمان

پیشنهاد و بهبود معانی