میله سکان به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • کشتی
  • tiller
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

پیشنهاد و بهبود معانی