پاستورال به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • موسیقی pastorale
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پاستورال

پیشنهاد و بهبود معانی