پاسترامی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • خوراکپزی
  • pastrami
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پاسترامی

پیشنهاد و بهبود معانی