پاکسازی احساسات و عواطف به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • تئاتر
  • catharsis
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پاکسازی احساسات و عواطف

پیشنهاد و بهبود معانی