پرتقال به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • میوه‌ای گرد و نارنجی از خانواده‌ی مرکبات
 • فونتیک فارسی

  porteghaal
 • اسم
  گیاه‌شناسی orange, orange tree
  • - خاک و آب و هوای مناسب برای رشد درخت پرتقال

  • - soil and climate adaptable to the growth of orange trees
  • - تنها یک پرتقال روی میز باقی مانده بود.

  • - A single orange remained on the table.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

پیشنهاد و بهبود معانی