پرهون پار به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • دایره
  • sector
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پرهون پار

پیشنهاد و بهبود معانی