پروتئین به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • ترکیبی آلی که در یاخته‌های حیوانی و نباتی یافت می‌شود
 • فونتیک فارسی

  porote'in
 • اسم
  protein
  • - یک پیاله بلغور پخته شامل 8 گرم پروتئین و 5 گرم فیبر است.

  • - One cup of cooked bulgur contains 8 grams of protein and 5 grams of fiber.
  • - رژیم غذایی غنی از پروتئین

  • - high protein diet
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پروتئین

پیشنهاد و بهبود معانی