پر طعم و بو به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • شراب یا خوراک
  • full-bodied
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پر طعم و بو

پیشنهاد و بهبود معانی