پطر پارخ به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • انجیل
  • patriarch
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پطر پارخ

پیشنهاد و بهبود معانی