پنوم پن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • شهر
  • Phnom Penh
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پنوم پن

پیشنهاد و بهبود معانی