پهلوان پنبه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    pahle(a)vaanpambe
  • cardboard cavalier, man of straw
  • عامیانه tin-pot
  • pantywaist
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پهلوان پنبه

پیشنهاد و بهبود معانی