پوستر دیواری به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • دیوارکوب
 • فونتیک فارسی

  poster divaari
 • اسم
  poster, still, placard, bill, print
  • - معلم از دانش‌آموزان خواست برای پروژه‌ی علومشان یک پوستر دیواری درست کنند.

  • - The teacher asked the students to create a poster for their science project.
  • - پوستر دیواری از هنرمندان معروف

  • - poster from famous artists
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پوستر دیواری

پیشنهاد و بهبود معانی