چراغ راهنما زدن اتومبیل به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • blink
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چراغ راهنما زدن اتومبیل

پیشنهاد و بهبود معانی