چرخه ورتاکی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • زیست‌شناسی estrous cycle
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چرخه ورتاکی

پیشنهاد و بهبود معانی