چرنده به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    charande
  • grazing (animal), beast
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد چرنده

لغات نزدیک چرنده

پیشنهاد و بهبود معانی