چشم بندی کردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • hoodwink, juggle
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چشم بندی کردن

پیشنهاد و بهبود معانی