چند مرحله ای به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • موشک و فضاناو
  • multistage
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چند مرحله ای

پیشنهاد و بهبود معانی